Tanévnyitó

A 2015/2016-os tanév ünnepélyes tanévnyitóját augusztus 31-én tartottuk iskolánk tornatermében. 243 diák kezdte meg tanulmányait, köztük 29 elsős kisdiák, akik izgatottan várták iskolai életük kezdetét. Elsős diákjaink az Ifjúsági klubban ismerkedhetnek a betűk és számok világával, melynek két oka van, az egyik a tanteremhiány, mellyel iskolánk évek óta küzd, a másik pedig a magas osztálylétszám. Első osztályosaink osztályfőnöke: Kerekesné Batki Szilvia tanítónő. Tanítópárja Lénárdné Szokolai Orsolya, akit ismét köszönthetünk tantestületünkben.

Mackó Adél tanítónő szintén új kolleganő, ő a napköziben látja el nevelő-oktató feladatát. Az 5/a osztály osztályfőnöke Bánfalviné Tamáska Mária, az 5/b osztály osztályfőnöke pedig Színné Fehér Ildikó lett. A 7/b osztály osztályfőnöke is változott, Nagy Lászlóné tagintézmény vezető látja el ezt a feladatot.

 

Nevelő-oktató munkánkra továbbra is a gyermekközpontúság a jellemző. Tanulóink számára biztosítjuk az egész napos nevelést. 239 tanulónk fél nyolctól 4 óráig tartózkodik az iskolában. Számukra a másnapi tanítási órákra felkészülés mellett biztosítjuk a szabadidő helyes eltöltését is. Iskolánk arculatának megfelelően kiemelt szerepet kap nevelő-oktató munkánk során a művészeti nevelés, a sport, az idegen nyelv és az informatika.

Szeptembertől már nemcsak a Silver Alapfokú Művészeti iskola végez táncoktatást tanulóink részére, hanem telephelye lettünk a Kunszentmártoni Alapfokú Zeneiskolának is. Így a furulya és citeraoktatás mellett tanulóinknak lehetőségük van: fuvola, gitár, trombita, szaxofon, klarinét, zongora hangszer tanulására is. Ügyes kezű tanulóink pedig rajzszakkörre járhatnak.

A mindennapi testnevelést a heti 3 testnevelés órán túl az úszásoktatás, a Silver tánc, a néptánc, a foci, az asztalitenisz és az ISK foglalkozások biztosítják.

Továbbra is az angol és német nyelv tanulása közül választhatnak tanulóink. Lehetőség van szakkör formájában a 2. idegen nyelv tanulására is.

Az informatika terén az ECDL vizsga moduljaira való ingyenes felkészítést kínáljuk tanulóink számára.

A tanulási nehézséggel küzdő tanulóink fejlesztő foglalkozásai biztosítottak. Magyarból és matematikából pedig nemcsak a felzárkóztató foglalkozások keretében biztosított tanulóink számára a segítség, hanem azáltal is, hogy az alsó tagozaton a napközis tanulási időben a tantárgyakat tanító pedagógusok biztosítják a másnapi felkészülést. Felső tagozaton pedig lehetőség szerint szakos tanárok biztosítják a felkészülést.

 

képek