Pedagógus sztrájk

pedagógus sztrájk

Kedves Szülők!

Mint a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezetője ezúton tájékoztatom Önöket arról, hogy iskolánkból is lesznek pedagógusok, akik részt vesznek 2022.03.16, 17,
18-án a pedagógussztrájkban. Ez azonban az iskolában folyó nevelő-oktató munkát semmilyen téren nem befolyásolja. A tanulóknak mindennap biztosítjuk az egész napos nevelési-oktatást, az étkeztetést és az osztályfőnökök által ismertetett, a KRÉTA-ban rögzített tanórák szerint folyik a tanítás. Az SNI-s tanulók fejlesztő foglalkozása is a megszokott rendben zajlik, és természetesen az iskolabuszok is a megszokott rendben közlekednek.
A tanulóknak a köznevelési törvény szerint kötelező az iskolába jönni, hiányzásaikat a házirendben rögzített módon igazolni kell. Amennyiben a tanuló a megadott határidőre nem igazolja a hiányzást, úgy az igazolatlan hiányzásnak minősüli.
Szép hétvégét kívánva Mindenkinek,  üdvözlettel:   Molnárné Kis Erika