Cserkeszőlői Diákokért Alapítvány

                                                        Cserkeszőlői Diákokért Alapítvány

                                                                       Bemutatkozás

 

Az alapító okirat kelte: 2011.április.06.

Alapítója: Fekete Istvánné

Időközbeni név változás miatt: Molnárné Kis Erika

Szervezet megnevezése: Cserkeszőlői Diákokért Alapítvány

Székhelye: 5465 Cserkeszőlő Csokonai u. 15.

Adószám:18213472-1-16

Nyilvántartási szám:16-01-1147

Képviselője: Gálné Kiscsatári Lídia

Célja szerinti besorolása: 5. (oktatási tevékenység)

Jellege: nyílt alapítvány

Az Alapítvány képviselői: Gálné Kiscsatári Lídia: Elnök

Kovács Sándorné (ln.: Kiss Brigitta): Tag

Szombati Zoltánné (ln.: Balla Ilona): Tag

 

Az alapítvány célja, hogy támogassa és elősegítse:

-A cserkeszőlői általános iskola nevelőmunkájának hatékonyabbá tételét, az iskolás korú gyermekek egészséges életre nevelését, a gyermekek képességeinek fejlesztését a sport, tudományok, és a művészetek területén,

- biztosítsa a tehetséges gyermekek nevelésének hatékonyabbá tételét, az optimális fejldésükhöz szükséges feltételek megteremtését, a megfelel- az adott kor színvonalán álló-, tárgyi eszközök beszerzését, cseréjét, karbantartását, korszerűsítés útján,

- tegye lehetővé a gyermekek tudásának, ügyességének,az általuk létrehozott produkcióknak bemutatását, az egészséges versenyszellem kifejlesztését játékos formában,

- járuljon hozzá az általános iskolában járó gyermekek szabadidős tevékenységéhez,

-finanszírozza a sokoldalú testedzést, úszást, rendszeres kirándulást az egyéni kérelmek elbírálásával, azok költségeinek támogatásával, segítse ezek szervezési, finanszírozási módszereinek kialakítását, pályázatok valóra váltását.

Az alapítvány céljainak elérése érdekében, az alapítvány céljaira rendelt vagyonból pályázat útján ösztöndíjat, támogatást nyújthat, alapítványi díjat létesíthet, dönthet annak odaítéléséről,anyagi támogatást nyújthat, minden olyan megoldás, tevékenység, ,vagy szervezet részére,amely az alapítványcéljainak eléréséhez jelentős, széles körben hasznosítható eredményt ígér.

Az alapítvány cél szerinti közhasznú tevékenységet végez (1997.éviCLVI. törvény 26.§. c) szerint,:

 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretfejlesztés
 • kulturális tevékenység

                                                                   Kuratórium

Az alapítói vagyont az alapító által létrehozott 3 tagú kuratórium kezeli. A kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve, döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, minősített 2/3-os többséggel fogadja el.

- A kuratórium elnöke, és tagjai vezető tisztségviselőnek minősülnek.

- Az alapítvány képviseletére a kuratórium elnöke jogosult önállóan.

- A bankszámla feletti kuratórium elnöke és egy tag, együttesen jogosultak rendelkezni.

- A kuratórium tagjai díjazásban nem részesülnek.

A kuratórium legfontosabb feladata, hogy döntsön az alapítványi vagyon alapítványi célnak megfelel felhasználásáról, valamint a vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási kérdésekben.

 

 1. szeptember.29.-én kelt módosítás alapján az alapítvány az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket végzi a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény:

- 26. § (1) bekezdés szerinti pedagógiai program megvalósításának segítése az oktatást szolgáló eszközök, felszerelések vásárlásával,

- 27. § (59) bekezdés szerinti tehetséggondozás segítése tanulmányi versenyek jutalmazásának biztosításával,

- 27. § (11) bekezdés szerinti rendszeres testneveléshez való hozzájárulás sportfelszerelések vásárlásával és sportversenyek díjazásával,

- 46 § (3) bekezdés szerinti tanulói jogok megvalósításának elősegítése a művészeti oktatás, az egészséges környezet, a szabadidő hasznos eltöltése feltételeinek kialakításában való közreműködéssel,

- 58. § (1) bekezdés szerinti kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazásában való közreműködés.

Az alapítvány évente dönt az alapítvány céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékéről, felosztásuk módjáról, egyéb támogatás nyújtásáról.

 

 1. október. 14.-i módosítás alapján az alábbi változások történtek:

- Új székhely címe: 5465 Cserkeszőlő Ady Endre út.1.

Az alapítvány új képviselői: Kovács Sándorné (ln.: Kiss Brigitta) :Elnök

                                            Tóthné Sári Éva :Tag

                                            Szombati Zoltánné (ln.: Balla Ilona) :Tag

 

Az alapítvány a fenti célokat figyelembe végezte eddigi munkáját.

 • év:-„Tündéri Székelyföld” programban résztvevő 39 tanuló anyagi támogatására fordított összeg 195.000 Ft .
 • -„Borsodi fonó” program alapanyag beszerzéshez nyújtott anyagi támogatás összege 40.000 Ft .
 • év:- „Arany száj szép olvasó – szép beszéd” versenyen résztvevő 2 tanuló nevezési díjának átvállalása, befizetése.
 • - A Papp László Budapest Sportarénában lévő rendezvényen résztvevő 28 tanuló utaztatásának támogatás 107.824 Ft kifizetésével.
 • - A Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai részére karácsonyi ajándékként, játék vásárlása 320.000 Ft. értékben.
 • év: - 6db. Yamaha C szoprán furulya vásárlása 16.200 Ft. értékben
 • - A Fővárosi Nagycirkusz előadásán részvevő 97 tanuló részére belépőjegy vásárlása 159.300 FT értékben.
 • - Színházjegy vásárlása 32 diák részére 134.400 Ft értékben
 • - 1db. Casio CDP-230 BK digitális zongora, 2db. kottatartó állvány és 1 db. ülőke vásárlása 233.600 Ft értékben.
 • év:- 1db. Acer X113PH SVGA 3D projektor vásárlása 99.898 Ft értékben
 • - Nemzeti Múzeumba történő kiállítás megtekintéséhez 71 tanuló belépőjegyét biztosítottuk 35.500 Ft. értékben, valamint. a budapesti tömegközlekedési jegyek összegének kifizetését is átvállaltuk 51.750 ft. értékben.
 • - Az Schönbrunni Kastélyba és Állatkertbe történő kirándulást 350.000Ft. útiköltség hozzájárulással támogattuk.
 • - 50db. színházjegy vásárlása a budapesti Madách Színház (Mary Poppins) előadására 200.000 Ft értékben.
 •        - 50 db. színházjegy vásárlása Békéscsabai Jókai Színház (Légy jó mindhalálig) előadására 118.650 Ft. értékben.
 • év: -32db. színházjegy vásárlása a Békéscsabai Jókai Színház ( Légy jó mindhalálig) előadására 89.600 Ft értékben.
 •   - Műszaki eszközök (projektorok, nyomtatók) javítási költségét 60.960 Ft értékben átvállaltuk.
 • - Egészségügyi papír vásárlása 37.440 Ft értékben történt.
 • - Jutalmazás céljából 35db. diák naplót vásároltunk 56.000 Ft értékben.
 • - A minőségi oktatás megvalósításához 2db. szekrény és 2db. falitábla vásárlásával járultunk hozzá 245.847 Ft. értékben.
 • év:- A tanulók higiéniai körülményeinek javítása érdekében szappanadagolók, kézszárítók beszerzésére került sor 337.520 Ft. értékben.
 • év:- A megfelelő, balesetmentes tanulói környezet megteremtése érdekében 3 tanterem és a tornaterem padlózatának felújítási költségei kifizetését magunkra vállaltuk,(1 tanterem 581.059 FT., 1 tanterem 736.420 Ft., 1 tanterem 595.972 Ft., a tornaterem 309.081 Ft.) összesen: 2.222.532 Ft. fizettünk ki ezen felújítási munkálatokra.
 • év:- A 30.000Ft.-os Önkormányzati támogatást 30 diák jutalmazására fordítottuk.
 • év:- Az iskola udvarának balesetmentesítése során végzett betonozási munkák munkadíjának kifizetésére 400.000 Ft-ot, míg a viakolor burkolat kivitelezése során keletkezett munkadíjra 998.000 Ft-ot fizetett ki alapítványunk.

 

A Petőfi Sándor Általános Iskolában évente megrendezésre kerülő Jótékonysági bál szervezésében alapítványunk 2014.-től aktívan részt vesz. E rendezvénynek köszönhető az Alapítványunk meghatározó anyagi támogatása mind szülői, mint vállalkozói részről. Ez alkalommal tájékoztatjuk a szülőket, a nyilvánosságot az éves munkánkról, a gazdálkodásunkról.

A kialakult Pandémiás helyzet miatt az idei Jótékonysági bál elmaradt így jelentős, az alapítványt támogató összegtől estünk el ez idáig.

Másik bevételi forrásunk a befizetett SZJA 1 %.

 

2017.-ben Alapítványunk létrehozott egy díjat, mellyel annak a diáknak a munkáját ismeri el aki az általános iskolai tanulmányai során minden évvégén kitűnő bizonyítványt produkált. Az oklevél, és az emlék plakett átadására minden évben a ballagási ünnepség keretein belül kerül sor. A plaketten az évszám, Petőfi Sándor, és a jutalmazott gyermek arcképe látható, valamint tartalmazza még az adományozó nevét (jelenesetben: Cserkeszőlői Diákokért Alapítvány). Eddig ebben az elismerésben 4 diák részesült.

Kovács Sándorné

Elnök

 

Cserkeszőlő, 2021-01-11.