Iskolánkról

Az iskola elölrőlCserkeszőlő Jász – Nagykun – Szolnok megye Tiszazug térségében elhelyezkedő község. A mintegy 2300 lakosú település, mindössze ötven éve önálló, korábban Tiszakürthöz és Kunszentmártonhoz tartozó részekből alakult ki. A település a Cserkeszőlő nevet az 1952. február 5-én tartott tanácsülésen vette fel.Bár a községben sokat tesznek a vendégekért, a cél az, hogy ne csak ők, de a helybeliek is jól érezzék magukat, szívesen éljenek itt. Ehhez pedig egyebek mellett megfelelő infrastruktúra is szükséges, melyben igen fontos a közoktatás helyzete.A területen már 1885-ben volt iskola, amelyet az uradalmak tartottak fönn. Később a különböző határrészeken több iskola is működött. A közoktatás fejlődésében fontos állomás volt az óvoda megnyitása 1961. augusztus 20-án. 1965-ben az iskola nyolc tantermében már 20 nevelő 415 tanulóval foglalkozott. Később a tanulók és a nevelők száma csökkent, de az oktató-nevelő munka feltételei javultak.

Cserkeszőlő községben 1957. szeptember 22-én vetették fel egy 2 tantermes iskola megépítését, melyet 1959. szeptember l-jén adtak át 4 tanteremmel. Így megszűnt a Priblaki iskolánál és a szükségtanteremben való tanítás. Az iskola a faluba költözött. Váltott volt a tanítás, hol az alsó tagozat tanult délelőtt, hol a felső.

1964-ben megnyílt az alsó tagozatos napközi, ahol 40 tanuló számára volt biztosított a tanórákra való felkészülés. 1969-ben a Bölcsőde állandó jellegű üzemeltetésével megnyugtató módon rendeződött a kisgyermekes anyák zavartalan munkába állása.

1981-ben ismét napirendre került, de már konkrét időpontokkal rögzítve az új iskolabővítés. . A Korhányi iskola megszűnt, melynek oka az elnéptelenedés volt.

1985-ben elkészült az új négy tantermes iskolabővítés, melyhez természettudományi előadó és könyvtárszoba is tartozott. Ettől kezdve állandóan délelőtt folyhatott a tanítás.

1987.augusztus 19-én átadásra került egy 9x18 m2-es tornaterem, mely a község kulturális rendezvényeinek is helyet adott.

Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2001. augusztus 07-i határozatával egységes irányítás alá vonta a Petőfi Sándor Általános Iskolát, a Napközi-otthonos Óvodát és a Községi Könyvtár és Közművelődést. E naptól e három intézmény összevontan Petőfi Sándor Általános Művelődési Központként működött, amely magába foglalta a gyógypedagógiai oktatásban résztvevő 8 évfolyamos általános iskolát, napközi-otthonos óvodát, könyvtárat és közművelődési feladatok ellátását.

2002. október 06-án egy európai színvonalú óvodaépület, valamint egy ugyancsak európai szintű iskolai ebédlő, községi és iskolai könyvtár átadására került sor, mellyel megvalósult tanulóink kulturált körülmények között történő étkeztetése, valamint a szabadidő hasznos eltöltésének lehetősége.

Mindeközben elkészült egy Petőfi szobor iskolánk parkjában, mely méltó színhelyévé vált nemzeti ünnepeink megünneplésének.

2005. szeptember 1-től Cserkeszőlő község Tiszainoka községgel Intézményfenntartó Társulást hozott létre, mivel Tiszainoka nem rendelkezi általános iskolával, valamint Cserkeszőlő Önkormányzata a Bölcsődéjét és Közétkeztetését is bevonta a társulásba.

2007. szeptember 1-jétől Szelevény és Tiszasas községek Önkormányzatai is csatlakoztak az ÁMK Intézményfenntartó Társulásához, s így 2007. szeptember 1-től intézményünk neve: Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő – Szelevény – Tiszainoka – Tiszasas lett.

Így tehát a 2007/2008-as tanévtől kedve iskolánk Intézményfenntartó Társulás formájában valósította meg nevelő – oktató munkáját.

2001 óta iskolánkban, a társulás után tagintézményeinkben is 100%-os a szakos ellátottság, tehát a nevelő – oktató munkához szükséges feltételek maximálisan biztosítottak minden településen.

Iskolánk teljes felújítása 2005 évben kezdődött meg. A felújítás keretében megtörtént a nyílászárók teljes cseréje, a világítás korszerűsítése, a burkolatok cseréje, a vizesblokkok felújítása. A felújítás során valamennyi tantermet és irodát új, korszerű, esztétikus, praktikus berendezéssel láttunk el.

2006-ban elkészült a tornaterem teljes felújítása, 2007-ben átadásra került egy korszerű informatika és technika terem.

Mindezeket figyelembe véve megállapítható, hogy iskolánk jól felszerelt, épülete barátságos, tágas, otthonos, európai színvonalú, ahol a megnövekedett tanulólétszám miatt legalább négy tanteremre, illetve a mindennapos testnevelés megvalósításához a tornaterem bővítésére lenne szükség.

A dekorációk tükrözik az épület jellegét, rendletetését. A folyosókat gyermekmunkák, a már elballagott tanulók tablói díszítik, míg tantermeinkben a nevelő – oktató munkához kapcsolódó szemléltető eszközök láthatók. A felújításokkal párhuzamosan taneszközeinket is gyarapítottuk, korszerűsítettük, például minden tanteremben interaktív tábla segíti a korszerű nevelő – oktató munkát.

Valamennyi felújítás, taneszköz beszerzés részben pályázati forrásból, részben önerőből valósult meg.

2013. január 1-től iskolánkat átvette a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, így iskolánk neve: Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola lett. Beiskolázási körzetünk Cserkeszőlő, Szelevény, Tiszainoka és Tiszasas községek közigazgatási területei.

2017. január 1.-jétől iskolánk fenntartója a Szolnoki Tankerület lett, de beiskolázási körzetünknek szintén megmaradt Cserkeszőlő, Szelevény, Tiszainoka és Tiszasas községek közigazgatási területe.

Cserkeszőlőt ma szűkebb és tágabb környezetében elsősorban, mint fürdőhelyet ismerik. Egy régebbi termálkútra alapozva a fürdőt 1955. május 1-jén avatták fel. Ettől kezdve a fejlődés dinamikus volt, és ez a dinamizmus jelenleg sem csökken. Új gyógymedencék, élménymedence, tanmedence, hullámfürdő épült.