Dolgozóink

Név Végzettség Beosztás
*****519787

(Intézményvezető)

magyar nyelv és irodalom szakos tanár Intézményvezető
  ének-zene szakos tanár
  okleveles ének-zene tanár
  szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
  szakvizsgázott pedagógus mérési-értékelési szakértő szakterületen
  szakvizsgázott pedagógus kistérségi tanügy-igazgatási szakértő szakterületen
*****599365

(Intézményvezető-helyettes)

általános iskolai tanító Szakmai intézményvezető-helyettes
  magyar szakkollégium
  informatika műveltségi terület
*****651624

(Intézményvezető-helyettes)

általános iskolai tanító Intézményvezető-helyettes
  népművelés szakkollégium
  magyar nyelv és irodalom műveltségi terület
  szakvizsgázott pedagógus közoktatási vezető
*****948100 általános iskolai tanító  tanító 1.-4. osztály  osztályfőnöke Tiszasas
*****262746 általános iskolai tanító tanító, 5.a. osztály  osztályfőnöke
  ének-zene műveltségi terület
  óvodapedagógus
*****470798 óvodapedagógus tanár, 5.b. osztály  osztályfőnöke
  gyermektánc-oktató
  gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája
közoktatási vezető szakvizsga
*****081611 általános iskolai tanító

testnevelés és sport műveltségterület

*****384145 magyar szakos általános iskolai tanár
*****472812 technika szakos tanár
*****870757 óvodapedagógus tanító, 2.a. osztály  osztályfőnöke
  általános iskolai tanító
  táncpedagógus-gyermektáncoktató
  természetismeret műveltségterület
  technika műveltségterület
  könyvtáros asszisztens
*****154637 általános iskolai tanító tanár, 8.a. osztály  osztályfőnöke
  testnevelés műveltségi terület
  matematika műveltségterület
  gyógytestnevelés műveltség terület
*****864072 általános iskolai tanító tanár, 2-4. osztály  osztályfőnöke Szelevény
  vizuális nevelés műveltségterület
  nemzetiségi műveltség terület
*****115337 általános iskolai tanító tanár
  testnevelés szakkollégium
  testnevelés szakos tanár
*****422761 általános iskolai tanító tanár, 7.b. osztály  osztályfőnöke
  honismereti szakkollégiumi
  angol idegen nyelvi műveltségi terület
  angol nyelv és irodalom szakos tanár
  okleveles angol nyelv és irodalomtanár
*****599509 általános iskolai tanító tanító
  informatika műveltségi terület
  matematika műveltségi terület
  felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens
*****638213 általános iskolai tanító
  francia műveltségi terület
*****236966 matematika szakos tanár tanár, 8.b. osztály osztályfőnöke
  fizika szakos tanár
  informatika szakos tanár
*****531588 általános iskolai tanító tanító, 3.a osztály osztályfőnöke
  általános iskolai tanító rajz szakkollégiumi képzéssel
  általános iskolai tanító pedagógia szakkollégiumi képzéssel
*****160898 általános iskolai tanító
*****199173 általános iskolai tanító tanító, 4.a osztály osztályfőnöke
  ember és társadalom műveltségi terület
*****364006 (GYED) általános iskolai tanító tanító
  ember és társadalom műveltségi terület
*****251056 rajz és vizuális kommunikáció szakos tanár
  rajz szakos tanár
  vizuális kommunikáció szakos tanár
  vizuális és környzetkultúra tanár
*****965193 általános iskolai tanító könyvtár speciális kollégiummal  tanító 1.-3.o. osztályfőnöke Szelevény
*****911301 ének-zene szakos tanár
  magyar szakos tanár
*****019696 általános iskolai tanító tanár, 6.b. osztály  osztályfőnöke
  német műveltségterület
  történelem szakos tanár
*****973258 általános iskolai tanító tanító, alsós munkaközösség-vezető
  magyar nyelv és irodalom műveltségi terület
*****330479 gyógypedagógus- , logopédus
*****089898 földrajz szakos tanár  tanár
  testnevelés szakos tanár
  úszás sportedző
*****212338 tanító
*****329247 magyar nyelv és irodalom szakos tanár tanár, 6.a. osztály  osztályfőnöke, felsős munkaközösség-vezető
  orosz szakos tanár
  általános iskolai tanító angol műveltségi terület
 
  okleveles angoltanár
*****470439 általános iskolai tanító tanító, 1.a. osztály  osztályfőnöke
  könyvtár szakkollégium
*****281610 általános iskolai tanító  tanító 2.-3.o.  osztály  osztályfőnöke Tiszasas
  ének szakkollégium
*****779750 okleveles történelemtanár tanár, 7.a. osztály  osztályfőnöke
*****384749 történelem tanár
*****081170 biológia szakos tanár

Hitoktatóink 

Lelkész Cserkeszőlői Református Egyház
Hitoktató Cserkeszőlői Romai Katolikus Egyház

Nevelői munkát közvetlenül segítő munkatársak:

Név Munkakör Végzettség
*****074047 iskolatitkár mérlegképes könyvelő
pénzügyi szakügyintéző
idegen nyelvi titkár
*****982880 pedagógiai asszisztens pedagógiai és családsegítő munkatárs
dajka
*****561712 pedagógiai asszisztens pedagógiai és családsegítő munkatárs
dajka
*****890306 rendszergazda programtervező-informatikus
műszaki-informatikai mérnök
*****206546 iskolatitkár

 

Gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens
számítógép-kezelő
közoktatási asszisztens
pénzügyi-számviteli ügyintéző
*****659009 pedagógiai asszisztens  óvoda pedagógus

Technika dolgozók

* takarító
* karbantartó
* takarító
* takarító
* takarító
* karbantartó, iskolabusz-vezető