Térítési díjak

Cserkeszőlő Község Polgármesterének 14/2020. (III.31.) számú rendelete az. Önkormányzati intézményekben alkalmazott étkezési, gondozási térítési díjakról.

 

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2020.(III.03.) számú önkormányzati rendelete a tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona intézményben alkalmazandó intézményi és személyi térítési díjak, továbbá az óvodában, általános iskolában és egyéb szociális étkeztetés körében alkalmazható élelmezési nyersanyagköltségekről, valamint a fizetendő térítési díjakról.