Közzétételi lista

A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról

 1. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája
 2. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

 

 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége
 3. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
 4. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat
 5. Az érettségi vizsgák átlageredményei évenkénti bontásban ​Kétszintű érettségi, felvételi eredmények
 6. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége ( Helyi Tanterv 6. pont, 105.oldal)
 7. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai ( Helyi tanterv 8.3, 8.4, 8.5 pont, 108 oldal)
 8. Vizsgaszabályzat ( Házirend, 15.1 pont , 19.oldal )
 9. Iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban tanulók létszáma
 10. Tanév helyi rendje
 11. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
 12. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával
 13. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai ( Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola )

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai ( Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Tiszasasi Tagintézménye )

 1. A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke ( Cserkeszőlő )
 2. A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke ( Tiszasas )
 3. A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke ( Szelevény )