A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai

Intézményvezetői tanfelügyelet 2016. szeptember 12.

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása
A kompetencia értékelése:
Fejleszthető területek:
Nincs.
Kiemelkedő területek:
Az intézmény stratégiai céljainak megfelelő, tanévre és felelősökre lebontott operatív intézkedéseket végez, melyek sokoldalúan támasztják alá a tanulást, az egyéni fejlesztést, a módszertani sokszínűséget.
________________________________________
2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása
A kompetencia értékelése:
Fejleszthető területek:
Nincs.
Kiemelkedő területek:
A változásokat folyamatosan figyelemmel kíséri, ezekről megfelelő tájékoztatást ad a kollégáinak. Él a magyarázat és a meggyőzés eszközeivel, melyben segítségére van egy szűkebb csoport. El tudja fogadtatni a változásokkal járó teendők, intézkedések bevezetését. Gyorsan tud reagálni a változásokra.
________________________________________
3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása
A kompetencia értékelése:
Fejleszthető területek:
A szakmai önértékelés gyakoribb alkalmazása. Döntéseinek, vezetési módszereinek, ezek eredményeinek, következményeinek felülvizsgálata. Vezetői programjának felülvizsgálata a változások függvényében, az esetleges módosítások kommunikálása a nevelőtestület felé.
Kiemelkedő területek:
Nincs.
________________________________________
4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása
A kompetencia értékelése:
Fejleszthető területek:
A vezetői feladatok tervszerűbb és gyakoribb delegálása, a feladatmegosztás tervszerűbb alkalmazása vezetőtársai körében.
Kiemelkedő területek:
Az intézményen belüli együttműködéseket kezdeményezi, szervezi és ösztönzi.Kiemelt figyelmet fordít a tagintézményekre, önállóságuk, hagyományaik megőrzésére. Támogatja munkatársait terveik és feladataik teljesítésében, az önképzésben. A képzési tervet az intézmény céljainak és a pedagógusok igényeinek megfelelően, összhangban készíti el.
________________________________________
5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása
A kompetencia értékelése:
Fejleszthető területek:
Nincs.
Kiemelkedő területek:
Alkalmazza a különféle kommunikációs csatornákat, módszereket az információk különböző partnerekhez történő eljuttatására. Az intézmény partnereivel folyamatosan kapcsolatot tart, megfelelően képviseli az intézmény érdekeit a partnereknél.

 

Tagintézmény-vezetői tanfelügyelet 2016. április 20.

 
1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása
A kompetencia értékelése:
Fejleszthető területek:
-
Kiemelkedő területek:
A tanulói eredmények változását nyomon követi. Az egyéni bánásmód a Tiszasasi Tagintézményben hatékonyan megvalósul. Aktív irányítói magatartást tanúsít a tanulói lemorzsolódás megelőzése érdekében. A felzárkóztatásra és az egyéni bánásmódra fokozottan ügyel.
________________________________________
2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása
A kompetencia értékelése:
Fejleszthető területek:
A tagintézmény erősségeinek és gyengeségeinek rendszeres meghatározása.
Kiemelkedő területek:
A külső változások hatásait figyelemmel kíséri, ezekre -a tagintézmény fennmaradása érdekében- konstruktívan reagál.
________________________________________
3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása
A kompetencia értékelése:
Fejleszthető területek:
Folyamatos önfejlesztés igényének fenntartása,önreflexiójának erősítése.
Kiemelkedő területek:
A vezetői munkájával kapcsolatban számít a kollégák véleményére.
________________________________________
4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása
A kompetencia értékelése:
Fejleszthető területek:
-
Kiemelkedő területek:
A tagintézményi sajátosságokat figyelembe véve támogatja munkatársait a tervek és feladatok teljesítésében, valamint szakmai fejlődésükben.
________________________________________
5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása
A kompetencia értékelése:
Fejleszthető területek:
-
Kiemelkedő területek:
Eredményesen együttműködik az intézményvezetővel, a helyi önkormányzat képviselőivel, a szülőkkel az erőforrások biztosítása érdekében. Személyes elköteleződéssel irányítja a tagintézményt.