Comenius Szokratesz 1

 

Iskolánk 1995-ben elhatározta, hogy részt vesz a „Socrates-Comenius 1 Nemzetközi Iskolai Együttműködések” pályázat Iskolai Projekt megvalósításában.

A COMENIUS a közoktatás programja. Négy alapvető célja van: az oktatás minőségének javítása, az európai tartalmak bevezetése az oktatásban, az idegennyelv-oktatás helyzetének erősítése és az interkulturális kompetenciák javítása. A COMENIUS három részre tagolódik. A COMENIUS 1 akció a közoktatási /általános és szakképzést nyújtó/ intézmények együttműködéseit támogatja. Az európai együttműködési projektben való részvétel munkával, de igen sok előnnyel is jár.

A csapat kirándul

A sikeresen megnyert Socrates-Comenius pályázat célja a nemzetközi kapcsolatok kialakítása; a mobilitás; ismerkedés más országok kultúrájával, szokásaival, az emberek mindennapi életével; az európai dimenzió erősítése az oktatásban.

Az iskolai projektek három iskola partnerkapcsolatán alapulnak. A mi közös projektmunkánkban Lengyelországból a zawojai, Szlovéniából a trstenai iskola vesz részt. Tevékenységünk egy közösen választott témában, folyamatos munkával, közös „termék” elkészítésének céljával folyik „ Helyi regionális termékek mint a tudás forrásai” témakörben.

Projektünket három évre terveztük, s szerencsére minden évben sikeresen pályáztunk.

Az első év célja az volt, hogy bemutassuk a lakóhelyünkhöz, régiónkhoz kötődő hagyományos mesterségeket, a második évben a cél az volt, hogy megismertessük a hagyományos ételeket, s az azokat készítő embereket. A harmadik év célja a régióhoz kötődő szolgáltatások megismertetése lesz.

A projektben minden pedagógus részt vett. Úgy gondoljuk, a munkánkat pozitívan befolyásolta. Sok tapasztalattal lettünk gazdagabbak. A gyerekek is örömmel fogadták, hogy megismerkedjenek Szlovákiával és Lengyelországgal. A közös tevékenységek még közelebbivé tették számukra a két országot. A projektmunkában 1-8. osztályig minden osztály részt vett.

Az iskola elölről

A projektmunka a tanulók önbizalmára is pozitív hatással van, hiszen az elért sikerek, a pozitív élmények mindenképpen fejlesztik a tanulók személyiségét. A projekttalálkozókon való részvétel nagy kihívást jelentett tanulóink számára, hiszen 10-14 éves korú gyermekeknek „idegen” családok életébe csöppentek bele. Mindenki jól vette az akadályokat, fejlődött önismeretük, hogy mi mindenre képesek.

Elsődleges célunk az volt, hogy minél több tanulót bevonjunk a projekttel összefüggő tevékenységekbe és minél több tanuló részt vegyen a projekttalálkozókon akár vendégként, akár vendégfogadóként. Maximálisan elégedettek vagyunk, hiszen iskolánk minden tanulója bekapcsolódott a munkába, természetesen nem egyforma mértékben. Beépítettük a tanórákba a tevékenységek legnagyobb részét és így ez hozzájárulhatott a tanulók tudásszintjének növeléséhez: rajz+technika, földrajz, idegen nyelvi /angol és német/, média, történelem, hon-és népismeret, osztályfőnöki órák.

A gyerekek felfedezhették két európai ország /Szlovákia és Lengyelország/ kultúráját, szokásait. A látogatások során ismereteket szerezhettek a két ország gondolkodás-és életmódjáról, megtanulhatták hogyan értsék meg jobban egymást. Ezáltal bepillantást nyertek az Európai unióba is. A tanároknak pedig lehetőségük nyílt arra, hogy más európai uniós ország oktatási rendszerét, tanítási módszereit megismerhessék és saját szakmai nevelési tapasztalataikat fejlesszék. Láthatták hogyan hoznak döntéseket, hogyan kezelik a konfliktusokat, hogyan oldják meg a felmerülő problémákat.

Horváth Ákosné
koordinátor