Telecollaboration

TEMPUS Közalapítvány

Egész életen át tartó tanulás program

Comenius Iskolai Együttműködések

 

 

A projekt címe: Egész életen át tartó tanulás program - Comenius Iskolai Együttműködések

Elnyert támogatás: 20 000 Euro

Pályázati szerződés száma13/0030-C/1382

Pályázat címe:        

„Telecollaboration. Culture and language: unseen elements.”

„Kapcsolattartás telekommunikációs eszközökkel. A kultúra és a nyelv: láthatatlan elemek.”

 

Pályázat célja:

 • Nemzetközi partnerség kialakítása,
 • Európai országok összekapcsolása, elsősorban az Európai Unió tagállamaiból
 • Európa kulturális sokszínűségének gazdagítása
 • A gyermekek és pedagógusok Európai szintű kulturális tájékozottságának erősítse
 • Anyanyelvi és idegen nyelvi kompetencia fejlesztése
 • Az IKT eszközök használatának erősítése

A projektben résztvevő partnerországok:

 • Spanyolország
 • Lengyelország
 • Törökország
 • Finnország
 • Olaszország
 • Magyarország

  

Az együttműködés tartalma:

Projektünk célja tanulóink érdeklődésének felkeltése saját iskolai és lakóhelyi közösségük kulturális, hagyományos és modern kincseinek megismerése iránt. Igyekszünk őket ösztönözni arra, hogy ezt a tudásanyagot megosszák a partnerországok tanulóival, miközben ők is folyamatosan tanulnak a spanyol, olasz, finn, török és lengyel partnerekről. A projekt szellemének értelmében igyekszünk a tanulók informatikai ismereteit is bővíteni, idegen nyelvi jártasságaikat mélyíteni, ezért videokonferenciákon keresztül lépünk kapcsolatba partnereinkkel. Létrehoztunk a 6 partnerország képviselőiből párokat, melyek 2-2 hónapig dolgoznak együtt egy témakör feldolgozásán.

A témakörök kiválasztása során kiléptünk az iskola falai közül, hiszen az iskolai életről való ismeretszerzésen kívül tanultunk már a partnerek étkezési szokásairól, valamint arról, hogy milyen az adott ország tipikus családmodellje, otthona, hogyan emlékeznek meg ünnepeikről. Az egymás kérdéseire adott válaszok alapján készítünk a partnerünkről egy prezentációt, melyet a projekttalálkozók során mutatunk be. Folyamatos kommunikációt biztosít a heti átlagos két videokonferencián kívül az e-Clue blog, a folyamatos e-mailek, videók, projekttalálkozók.

 

Pályázati támogatás: 20.000 Euro

Saját erő: -

Teljes költség:  20.000 Euro    

 Elszámolás – beszámoló készítés:

Előrehaladási jelentés: 2014. június 30.

Záró beszámoló: 2015. szeptember 30.

Projekt koordinátorMolnárné Kis Erika

Projekt intézményi belső koordinátor:

2013-2014. tanév, 2014-2015. tanév 1. félév: Vágnerné F. Nagy Alíz

2014-2015. tanév 2. félév: Színné Fehér Ildikó

 

A kétéves ciklus 1. részében megvalósult mobilitások:

 

Szeptember folyamán létrehoztunk egy közös blogot, kialakítottuk a párokat, megünnepeltük az Európai Nyelvek Napját. Októberben megkezdtük a videokonferenciákat, lezártuk a logóversenyt, kiválasztottuk projektünk logóját, elkészítettük a Sosimilar, so different című ppt-t. Novemberben részt vettünk az első találkozón. Decemberben közös karácsonyi képeslap készült, majd januárban felénekeltük az Imagine című dalt, melyből egy közös klip készült. Folytattuk a konferenciákat február folyamán is, készítettünk ppt-t e-Clue School címmel. A lengyel projekttalálkozó után a konferenciákon a család témakört dolgoztuk fel. Folyamatosan gondozzuk és figyelemmel követjük a blog oldalunkat, kitöltöttük az e-Clue Calendart, beszámolókat készítünk és mutatunk be iskolánk tanulóinak és tanárainak. Júniusban elutaztunk Latinába, az Olaszországban megrendezett projekttalálkozóra.

 

 1. mobilitás:

Megvalósítására a spanyolországi Luarca városában került sor november 12-16-ig, melyen minden partner részt vett.Iskolánkból két tanuló és 3 tanár utazott el. Előzetes feladat volt logó tervek készítése, a közös logót ezen a találkozónválasztottuk ki. A találkozó előtt létrehozott párok alapján mi a spanyol partnerekkel dolgoztunk, 6 videokonferenciáttartottunk Skype segítségével. Az órákon egymásnak tettünk fel kérdéseket az iskolai életünkkel, szabadidőnk eltöltésévelkapcsolatban és a kapott információk alapján egy ppt. bemutatót készítettünk el itthon a spanyol partneriskola tanulóiról,melyet a találkozón mutattunk be. Részt vettünk a konferenciákon, tartottunk órákat a spanyol iskola tanulóinak. Az órákontáncot tanítottunk, valamint egy előzetesen elküldött és angolra fordított magyar mese szereplőit készíttettük el bábokformájában az ottani tanulókkal. Kirándultunk a környező városokban, részt vettünk az Oviedo városában megszervezettvetélkedőn. Nagyon eredményes, tanulságos hét volt ez.

 

 1. mobilitás

A lengyelországi Gorlice nevű városban került megrendezésre, ahová 4 tanár és 4 diák utazott el és vett résztintézményünkből. Minden partnerország képviseltette magát ezen a találkozón is. Előzetes feladat volt a közösvideokonferenciák megtartása, ezúttal a lengyel partnerrel dolgoztunk együtt több csoportban is. Tanítványaink szívesenkészülnek ezekre az órákra, a többedik alkalommal már barátként tekintenek külföldi társaikra. A kapcsolatot nem csak iskolaikeretek között tartják, hanem követik a blogunk eseményeit is, illetve a Facebook adta lehetőségeket is kihasználják. Az óráktapasztalataiból e-Clue School címmel készítettünk itthon egy bemutatót, ezt levetítettük a lengyel találkozón. Vendéglátóinkegy rendkívül színvonalas országismereti vetélkedőt rendeztek a partnerországok földrajzi, történelmi, kulturálisnevezetességeiről, erre itthon folyamatosan készültünk. Részt vettünk kint a kétnapos vetélkedőn, segítettük annaklebonyolítását. Mivel a húsvét közeledett, a lengyel iskola tanulói számára készítettük húsvéttal kapcsolatos feladatokat(origami, kifestő, ragasztás,) és tanítottuk őket a magyar szóra is rendhagyó tanórák keretében. Kirándultunk a környezőtelepüléseken, műhelymunkákban vettünk részt; lúdtollal írtunk, ékszereket készítettünk, múzeumokat látogattunk ésboldogan tapasztaltuk meg a lengyelekkel való közös történelmi múltunkat.

 1. mobilitás

Az olaszországi Latina nevű fiatal városban rendezték meg olasz partnereink, ahol minden ország képviseltette magát. 4pedagógus és 2 tanuló vett részt ezen a találkozón iskolánkból. A találkozó június 2-6-ig tartott, és rendkívül eredményesnekmondható. Sok időt töltöttünk a kinti iskola falai között, így megismerkedtünk az olasz iskolarendszer felépítésével,eszmecserét folytattunk a kinti kollégákkal, megtapasztaltuk egy hatalmas iskola (1400 tanuló) előnyeit, hátrányait, láthattuktanulóik neveltségi szintjét. Mielőtt elutaztunk, ezúttal a török partnerekkel közös videós órákat tartottunk, melyeknekközponti témája a család, az étkezések és az ünnepek volt. Diákjaink fotókat hoztak és mutattak be a török diákoknakcsaládtagjaikról, tipikus reggelijükről, születésnapi tortáikról, zsúrokról.  A találkozók eredménye a Me and My Family címűbemutató, melyet diákjaink a kinti találkozón mutattak be a török partnereinkről. Örömmel vettünk részt az olasz diákokelőadásain, meglátogattuk a város életét irányító intézményeket, a környező csodaszép tájakat. Megismertük Róma főbbnevezetességeit, jártunk a Vatikánban, megcsodáltunk egy nyolchektáros kertet, tanultunk az olasz történelemről, bepillantástnyertünk az olasz családok otthonaiba, részt vettük egy szabadtéri orientációs vetélkedőn. Sok olasz kisdiáknak tanítottunk azáltalunk tartott tanórákon magyar szavakat a család témakörben, hajtogattunk és ragasztottunk házikót, tanítottunk magyardalokat. Izgalommal készülünk az október elején intézményünkben megrendezendő projekttalálkozóra.