Warm at Home

LOGO2

A projekt címe: Warm at Home

A megvalósítás időtartama: 2013-2015

A projektben résztvevő partnerországok:

  • Spanyolország
  • Lengyelország
  • Törökország
  • Bulgária
  • Olaszország
  • Magyarország

Projekt koordinátor: Molnárné Kis Erika

Intézményi belső koordinátor: Kerekes Zoltán

A Warm at Home Comenius LLP pojekt kulcsfogalma a hő, illetve a meleg, melynek eltérő értelmezései kerülnek előtérbe a feladatok megvalósításának egyes fázisaiban, a kétéves ciklus alatt. A résztvevő iskolák tanulói és tanárai vizsgálják az ökológiai problémákat helyi és globális szinten. Rámutatnak a globális felmelegedés veszélyeire és a környezetbarát, megújuló energiaforrások felhasználásának fontosságára, különös tekintettel a hő előállításának alternatív módjaira. A környezetvédelem fontossága szintén hangsúlyt kap.

Ugyanakkor a melegség elvont, mélyebb értelmezései is teret kapnak a projektben, amikor az otthon melege, mint a családi összetartozás szimbóluma kerül feldolgozásra. Legtágabb értelemben a hő és a meleg fogalma megjelenik az egyéb nemzetek, vallások, kultúrák viszonylatában is. A projektfeladatok és a mobilitások megvalósítása során kiemelt szerepet kap a tanulók és a tanárok idegen nyelvi kompetenciájának fejlesztése is, hiszen munkanyelvünk az angol, melyet iskolánkban kötelező jelleggel tanulnak a gyerekek. A különböző kommunikációs csatornákon való kapcsolattartás is angolul folyik: létrehoztunk egy projekt-bologot, külön Facebook csoportot a résztvevő tanároknak és diákoknak, valamint egy projekt-weboldalt is. Ezeket a médiumokat a résztvevő országok tanulói és diákjai folyamatosan gondozzák, frissítik, így az angol nyelvtudásukon kívül informatikai jártasságuk is fejlődik. A kapcsolattartás a mobilitások közötti időszakban is folyamatos, e-mail-ben, skype-on lépünk kapcsolatba egymással, hogy megosszuk tapasztalatainkat illetve segítséget kérjünk egymástól.

A partnerség első évében magvalósult mobilitások összegzése:

  1. mobilitás: Az első projekttalálkozó megrendezésére Olaszországban került sor a szícíliai Santa Teresa di Riva városában 2013 október 20-27 között, ahol intézményünket egy pedagógus képviselte. Előzetes feladatként kaptuk az iskolánkat bemutató prezentáció elkészítését, melyet a projekt hivatalos megnyitóján mutattunk be. A találkozón megalkottuk és elfogadtuk a közös logót. Itt került sor a feladatok kiosztására és a közös értékelőlap illetve a tanári és tanulói szabályok kidolgozására és elfogadására is. Részt vettünk konferenciákon és tanítási órákon is, valamint megismerkedtünk az olasz partneriskola vezetésével, akik bemutatták az intézményt. A megnyitón bemutattuk iskolánkat és településünket a város és az iskola vezetőinek illetve a meghívott vendégeknek és szülőknek. Ezután koncerten vettünk részt, ahol a Magyar Himnuszt is eljátszották. Meglátogattuk Salvatore Quasimodo, a Nobel Díjas költő emlékparkját, ahol a nagy költő Magyarországhoz fűződő kapcsolatáról hallgattunk meg előadást. Vendéglátóink jóvoltából múzeumlátogatáson és városnézésen is részt vettünk, ahol megismerkedtünk a szicíliai kultúrával, hagyományokkal. Nagy sikert aratott az olasz iskolában rendezett népzenei és néptánc bemutató, melyen szülők és pedagógusok ismerkedhettek meg egymással.

 

  1. mobilitás: A második projekt találkozóra a lengyelországi Lodz városában került sor 2013. december 8-15 között. Iskolánkból 4 tanár és négy tanuló vett részt az eseményen. Minden partnerintézmény képviseltette magát ezen a találkozón is. Előzetes feladat volt a magyar oktatási rendszert bemutató prezentáció elkészítése, valamint a Sun Award fotóversenyre elkészített fényképek közül kiválogatni azokat, melyeket a lengyelországi találkozón bemutattunk és kiállítottunk. Minden partner delegált tagokat a zsűribe, melynek döntése alapján egyik tanulónk fényképe a második díjat érdemelte ki. A találkozón bemutattuk iskolarendszerünket illetve összehasonlíthattuk azt a partnerek oktatási rendszerével. Nagyon hasznos tapasztalatokra tettünk szert a konferenciákon. Itt került sor a projekt hivatalos himnuszának bemutatására, mely angolul íródott, és minden partner közösen énekelte. A vendéglátó iskola tanárai az energiával és a hővel kapcsolatos rendhagyó fizika órát tartottak, melyen közösen vettek részt a partnerországok diákjai és tanárai. Ez egy nagyon jó hangulatú csapatverseny volt, mely összekovácsolta a résztvevőket.  A Lodzi Hőerőműben tett látogatás, mely a hő- és villamosenergia környezetbarát előállításának formáival ismertetett meg bennünket, szintén szorosan kapcsolódott projektünk témájához. A Varsóban és Lodzban tett kirándulások és múzeumlátogatások során megtapasztaltuk  magyar és lengyel közös történelmi és kulturális múltunkat. A Klodava Sóbánya színpadán 600 méterrel a föld alatt énekeltünk el két magyar népdalt a hallgatóság tetszésére. A disszemináció keretében látogatást tettünk a Lodzi városházán, ahol találkoztunk és eszmecserét folytattunk a város alelnökével.

 

  1. mobilitás: Intézményünk volt a rendezője és vendéglátója a 3. projekt találkozónak, melyre Magyarországon, Cserkeszőlőben került sor 2014. március 23-30 között. Itt is minden partnerország képviseltette magát, 14 pedagógus és 16 diák érkezett hozzánk. A találkozót megelőzően iskolánk énekkara felénekelte és rögzítette a meglévő zenei alapra a projekt himnuszának vokális változatát, mely a megnyitó ünnepségen került először előadásra, a vendégek meglepetésére és tetszésére. Készítettünk egy információs füzetet angol nyelven, melyben bemutattuk iskolánkat, a találkozó programját, és a tervezett kirándulások helyszíneit. Ezt ajándékként kapták a partnerek. Magyarországról valamint a meglátogatott nevezetességekről. A konferencián bemutattuk az üvegházban végzett megfigyelésekről és munkáról, valamint a fizikai kísérletekről készített prezentációnkat és a kisfilmet, mely előzetes feladat volt. Közös műhelyfoglalkozáson ismerkedtünk meg a résztvevő országok húsvéti szokásaival, hagyományaival. A hozzánk látogató diákoknak és a magyar gyerekeknek közös interaktív természettudományos órát, illetve ország ismereti versenyt rendeztünk, melyen vegyes nemzetiségű csapatokat jelöltünk ki, abból a célból, hogy az angol nyelven való kommunikációt, a gyerekek közötti ismerkedést ösztönözzük. Egy vidám énekóra keretében a tanulók saját nyelvükön egy-egy olyan népdalt tanítottak egymásnak, mely a meleghez kapcsolódott. A próbálkozások derűs hangulatot teremtettek. A termálvíz hasznosításának formáit tapasztalhattuk meg egy tematikus napon: jártunk üvegházban, megnéztük hogyan fűik a lakásokat a termálvízzel, valamint megtapasztaltuk a gyógyvíz előnyeit is. Az iskola tornatermében rendezett táncházban a vendégek saját nemzetük népviseletébe öltözve járták a magyar néptáncokat. A Budapesten, az Ópusztaszeri Történelmi Emlékparkban és a kecskeméti Hangszermúzeumban tett látogatásokkal igyekeztünk bemutatni hazánk történelmének, kultúrájának néhány jellegzetes elemét. A partnerek visszajelzése alapján egy sikeres találkozót tudhattunk magunk mögött.

 

További információ, a projekt elérhetőségei:

http://warmathome.wix.com/

http://warmathomeproject.blogspot.hu/