TIOP 1.1.1-12 pályázat

TIOP-1.1.1-12/1 "Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban"

A projekt rövid leírása

Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll. A foglalkoztatás bővítéséhez elengedhetetlen a munkaerőpiac kínálati oldalának fejlesztése, és ehhez az oktatás minőségének javítása. A köznevelési intézmények informatikai eszközellátottsága a korábbi nagymértékű fejlesztések ellenére nem éri el a folyamatosan növekvő felhasználási igényeket. A digitális leszakadás megállításában, illetve az esélyegyenlőség megteremtésében ezért elengedhetetlen az oktatás modern eszközrendszerének és alkalmazásoknak használat-orientált megjelenése.

Alapvető cél a versenyképes tudás megszerzéséhez szükséges kulcskompetenciák fejlesztése és az ismeretek átadása érdekében – a köznevelés minden szintjén – a szükséges infokommunikációs (IKT) infrastrukturális feltételek megteremtése, figyelembe véve a köznevelési intézmények eddigi tapasztalatait és igényeit, illetve a sajátos nevelési igényű és nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók integrációját célzó erőfeszítéseket is.

A TIOP-1.1.1-12/1 kiemelt projektként avatkozik be a fenti célok elérése érdekében, az alábbi részcélokra koncentrálva:

 • A köznevelési intézményekben álljon rendelkezésre
  • az IKT-készségek elsajátításához szükséges, egyenlő hozzáférést biztosítóinfrastruktúra,
  • a pedagógiai munkát támogató informatikai és digitális eszközrendszer,
  • olyan informatikai infrastruktúra, amely lehetővé teszi a tanulói előremenetelt, a teljesítményt mérő és tehetségeket nyomon követhetővé tévő eszközrendszer hatékony alkalmazását,
  • a közösségfejlesztést, közösségi együttműködést, tartalomszolgáltatást támogató infrastruktúra.
 • Csökkenjen a digitális leszakadás mértéke, különös tekintettel
  • a sajátos nevelési igényű, és
  • a hátrányos helyzetű tanulókra.
 • A pedagógusok körében váljon általánossá az IKT eszközök és módszerek alapszintű ismerete, használata, és a közreműködésükkel terjedjen el az iskolákban az elektronikus adminisztráció.