Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Tiszasasi Telephelye

Tiszasason az iskola történetéről szóló dokumentumok az 1800-as évek végéig nyúlnak vissza. A református egyház fenntartásában működő intézmény sok éven van keresztül egy, majd később két tanítóval, több évfolyam összevonásával működött. Akire még néhány nagyon idős ember emlékezik napjainkban, az Bagaméri tanító úr, akinek az emlékére utcát neveztek el a faluban.

Az államosítás után több-tanítós, 8-osztályos iskolája lett a településnek. A régi épületet bővítették, és pedagógusi lakásokat alakítottak ki.

Nagy esemény volt az 1990-es években a község és az iskola történetében a tornacsarnok átadása, majd egy régi épületrész lebontása után új iskolaszárny építése főzőkonyhával, ebédlővel. A régi épület is új tetőszerkezetet, hangulatos előtető, valamint új nyílászárókat kapott. A tantestületben egyre több fiatal, képzett szakember dolgozott. Az önkormányzati fenntartású intézmény nem fényűzően, de mindig követte felszereltségben és pedagógusai felkészültségében a kor követelményeit.

Közben sajnos csökkent a település lakossága, és vele együtt az iskola tanulóinak létszáma. Ez vezetett oda, hogy a 2007/2008-as tanévtől nem feleltünk meg az állam által előírt létszámfeltételeknek, és nagyobb iskolához kellett csatlakoznunk. Innentől tagintézményként funkcionáltunk, most már csak alsó tagozattal, összevont osztályokkal.

A 2015/16-os tanévben 31 kisdiák kezdte Tiszasason a tanévet, az iskolánkban főállásban dolgozó pedagógusok falubeliek. Tagintézményünk felszereltsége a kor követelményeinek megfelelő. A két előző tanévben nyertünk pályázatokon számítógépeket, így a Szelevényi tagintézményt is tudtuk segíteni gépekkel. A 2014 őszén nyert 16 darab  számítógép kiválóan szolgálja a tanulókat informatika órákon és szakköri keretekben. A pedagógusok munkáját 3 db laptop és 1 db tablet segíti. Rendelkezünk interaktív táblával is.

Minden tanítványunk tanul furulyázni, a 2. és 3. osztályosaink szakköri keretekben angol nyelvet, a 4. osztályosok tanórákon német nyelvet sajátíthatnak el. Tanulnak társastáncot, tanulhatnak néptáptáncot, ügyeskedhetnek  kézműves szakkörben és sportkörben. Jó idő esetén szabadtéri sportpályánkon, ősszel és tavasszal a tornacsarnokban sportolhatnak a gyerekek. Iskolánk szomszédságában van a községi játszótér.

A lehetőségek adottak, most már csak remélni tudjuk, hogy a megfelelő tanulólétszám még hosszú éveken át életben tartja kis tagintézményünket.

Rendezvényeink, dokumentumaink közösek a központi iskolával.

Nagy Lászlóné

tagint-vez.