A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke ( Tiszasas )

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  7/2017. (V. 29.) számú rendeletében szabályozta az iskolai ellátás térítési díjait 2017. július 01.-i határnaptól az alábbi részletezés szerint.
Fizetendő 100% mértékű térítési díjak:
-Tízórai:             111.- Ft/nap/fő/bruttó
-Ebéd:               314.- Ft/nap/fő/bruttó
-Uzsonna:         105.- Ft/nap/fő/bruttó
-Mindösszesen: 530.-.Ft/nap/fő/bruttó