Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Szelevényi Telephelye

„Az iskola dolga,
hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,
hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére
és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk,
és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”

                                               (Szent-Györgyi Albert)

 

 

Szelevény község Jász-Nagykun-Szolnok megyéhez tartozik, kistelepülés a Tiszazug szívében helyezkedik el a Hármas-Körös folyó partján. 1935-ben már több iskolában folyt tanítás. 2004-ben intézményünk felvette a Móra Ferenc nevet, nyolc osztállyal, önállóan működött 2007-ig. 2007.szeptember 1-től az alacsony tanulói létszám miatt az intézmény társult a cserkeszőlői iskolával, azóta tagintézményként működik.

Az iskola hivatalos adatai és jellemzői a 2015/2016-os tanévben:

  • címe: 5476 Szelevény, Petőfi Sándor utca 13.
  • tanulólétszáma: 33 fő
  • osztályok száma: 2 összevont osztály
  • pedagógusok száma: 3 fő (további 1 fő tartósan távol)

Tagintézményünkben általános iskolai alsó tagozatos oktatás folyik, az alacsony létszám miatt összevont osztályokban. A 2015/2016-os tanévben az első a harmadik osztállyal, a második a negyedik osztállyal tanul együtt.

Gyermekeink több mint felének családja rendszeres gyermekvédelmi támogatásra szorul. A szülők közül többen munkanélküliek, a falu társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések között van nyilvántartva. Tanulóink egy része alulmotivált, több figyelmet, gondoskodást, egyéni törődést igényel. Nevelő, oktató munkánk során ezért hangsúlyos szerepet kap az egyéni bánásmód, a differenciált oktatás, a felzárkóztatás.

Nevelőtestületünk alapvetően jól motivált pedagógusokból áll, átlagéletkor: 44 év. Szakos ellátottságunk 100%-os, tantestületünk tagjai tanító végzettségűek, a negyedik osztályosok informatika és német oktatását pedig a cserkeszőlői iskolából átjáró kollégák végzik.

Tagjai vagyunk az alsó tagozatos munkaközösségnek, mely keretében rendszeresen találkozunk, közösen kidolgozott célok alapján dolgozunk, egyeztetjük a feladatokat, ötletekkel, tanácsokkal segítjük egymást, a felmerülő problémákat megbeszéljük és közösen keressük a megoldásokat.

Intézményünk pedagógiai programjában kiemelt helyen szerepel a művészeti nevelés. Tanulóinknak lehetősége van furulyát tanulni, kézműves szakkörön fejleszteni kézügyességüket, a SILVER tánciskola oktatója pedig kötelező óra keretében tanítja gyermekeinket a tánc művészetére.

A testnevelés tantárgyba beépítve kéthetente járunk a cserkeszőlői fürdőbe úszásoktatásra. Tagintézményünk rendelkezik tornaszobával és informatika teremmel. Interaktív tábla sajnos csak az informatika teremben van.

Hagyománnyá vált iskolánkban, hogy minden év novemberében megrendezzük a Móra-hetet.  Ennek keretében délutánonként sport és szellemi vetélkedőket szervezünk tanítványainknak.

Rendezvényeink, dokumentumaink közösek a központi iskolával.