Nemzeti összetartozás – Határtalanul! témanap

Témanapunkat a Nemzeti Összetartozás ünnepi megemlékezésével kezdtük. Az iskolai szintű műsort mi adtuk, akik az erdélyi tanulmányi kiránduláson részt vettünk. Ünnepségünk után folytattuk az iskolai szinten megtervezett témanapunkat. Forgószínpadszerűen oldottuk meg, nem a diákok, hanem a tanáraink jöttek az osztályok tantermeibe óránként váltva egymást. Alsó tagozaton 3 féle foglalkozás volt: Magyarországgal szomszédos országok zászlóinak elkészítése különféle technikával; magyar lakta területekről népi játékok játszása; magyar, székely népmese hallgatása, majd élményrajz készítése. Felső tagozaton is 3 féle tevékenységet valósítottunk meg: szomszédos országok magyar lakta területeinek legjellegzetesebb épületeinek, népviseleti motívumainak, személyiségének rajzolása; magyar lakta területekről származó népdalok tanulása; magyar lakta területekről népi játékok játszása történt. E nappal erősítettük a magyarságtudatunkat, a nemzeti összetartozás érzését, hagyományok ápolását, nemzeti kultúra tiszteletét.

Lingurár Alexandra, Szombati Gréta, Tóth Ármin

tanulók

 

1

2

3

4

Hálával, köszönettel tartozunk mindenkinek, aki lehetővé tette számunkra, hogy a Határtalanul! programban részt vehettünk. A kirándulás során szerzett élmények, tapasztalatok, együtt töltött vidám órák, emlékezetes műsorok és programok hosszú ideig szívünkben fognak tovább élni.

Andrási Ádám Balázs, Berényi Dominik, Bódi Armand Zoltán, Csott Melinda, Dantesz Dániel, Deák Jenő Tamás, Földesi Ágota Zsuzsanna, Gavló Ádám, Gyóllai László, Gyóllai Mátyás, Kiss Boglárka Veronika, Kiszely Noémi, Kurucz Dániel, Kuti Karina Boglárka, Lingurár Alexandra, Molnár Jázmin, Molnár Vivien, Nagy Kitti, Szabó Bence, Szabó Zsanett, Szél Anita Erzsébet, Szombati Gréta, Tigyi Zoltán Dániel, Tóth Ármin Róbert, Virág Réta tanulók és kísérő pedagógusok: Czakó Tiborné, Varga Erika, Kiss István